Corporate Headquarters
Coherent Inc.

5100 Patrick Henry Drive
Santa Clara, CA 95054 USA

Call 1-800-227-8840
Outside the U.S. 1-408-764-4983
email: tech.sales(at)coherent.com

 

Management:

John R. Ambroseo, PhD  
Kevin Palatnik 
Mark S. Sobey, PhD 
Paul Sechrist 
Bret DiMarco
Thomas Merk

 

Privacyverklaring

Dit privacybeleid legt uit welke informatie kan worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website, wanneer u een ander zakelijk contact met ons hebt en hoe we deze informatie gebruiken. Bovendien leert u meer over uw rechten.

Verantwoordelijk voor deze website en de verwerking van persoonlijke gegevens volgens dit privacybeleid is 

Coherent Inc.

5100 Patrick Henry Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
('we' of 'ons'). 

 

1. Een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie vanuit uw browser:

 • het IP-adres van uw computer
 • datum en tijd van toegang
 • naam en adres van het opgevraagde bestand
 • overgedragen datavolume
 • rapport of het ophalen succesvol was
 • identificatiegegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • de naam van uw internetprovider 

Deze gegevens ('toegangsgegevens') worden verwerkt om het gebruik van de website technisch mogelijk te maken. We gebruiken toegangsgegevens van onze gebruikers voor het maken van geaggregeerde statistieken (zodat statistieken geen gegevens over een enkele gebruiker laten zien, maar alleen de verzamelde gegevens van een aantal gebruikers), om te ontdekken wat van belang is voor gebruikers om onze websites te verbeteren en aanbieden. We gebruiken de toegangsgegevens ook voor het handhaven of herstellen van de beveiliging van ons aanbod of voor het opsporen en corrigeren van technische defecten en fouten.

Toegangsgegevens die wettelijk als persoonlijke gegevens worden beschouwd (zoals het volledige IP-adres) worden gedurende een periode van 7 dagen bewaard, tenzij een uitzonderlijk incident een langere bewaartermijn vereist (bijvoorbeeld in geval van een hackeraanval).

Toegangsgegevens worden verwerkt volgens artikel 6 (1) f) Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons legitieme belang is de voortdurende optimalisatie van onze website.

 

2. Contractuele en marketingdoeleinden

Wij gebruiken persoonlijke gegevens over zakelijke partners en klanten om informatie en diensten te verstrekken aan klanten en zakelijke partners. We gebruiken specifiek persoonlijke informatie om klanten en zakelijke partners te helpen bij het voltooien van een transactie of bestelling, om communicatie en samenwerking mogelijk te maken, om producten/services te leveren, om te factureren voor gekochte producten/diensten en om doorlopende service of ondersteuning te bieden. 

We gebruiken ook persoonlijke informatie voor rapportagedoeleinden, zoals het garanderen van een hoog niveau van klantenservice, het beoordelen van de kwaliteit van producten en diensten, voor productieprocessen en kwaliteitscontrole, voor het beheren van elektronische handtekeningen, voor het vereenvoudigen van interne managementprocessen, voor het onderhouden, beheren en voldoen aan wettelijke, regelgevende, nalevings- en auditverplichtingen, beleidsregels en procedures voor operationele continuïteit en/of noodherstelprocedures om toegang te krijgen tot verkoop- of orderportals of geselecteerde services. 

We kunnen ook af en toe persoonlijke informatie gebruiken om contact te leggen met klanten en zakelijke partners en om enquêtes uit te voeren voor marketingdoeleinden en kwaliteitsborging. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik. De wettelijke basis voor onze gegevensverwerking is artikel 6 (1) f) AVG. 

 

3. Cookies

Afhankelijk van uw browserinstellingen gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om te bepalen hoe vaak onze website wordt gebruikt en door hoeveel gebruikers. Het maakt het ook zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk om onze website te gebruiken. We gebruiken sessiecookies die tijdelijk worden opgeslagen terwijl u een van onze websites gebruikt, evenals permanente cookies om informatie op te slaan over computers die herhaaldelijk toegang hebben tot onze website. Dit stelt ons in staat u optimale gebruikersbegeleiding te bieden en u te 'herkennen' wanneer u terugkeert naar onze website, zodat we u maximale variëteit en nieuwe inhoud kunnen bieden. We gebruiken permanente cookies om het aantal keer dat u onze website bezoekt, de hoeveelheid tijd die u op onze website doorbrengt, het begin en einde van gebruik en uw interesse in onze producten vast te leggen.

De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres of andere informatie met betrekking tot uw ware identiteit worden niet opgeslagen en we stellen geen individuele profielen op met betrekking tot uw gebruikspatroon. Permanente cookies worden automatisch verwijderd. De opslagduur varieert afhankelijk van de cookie. U kunt op elk moment permanente cookies verwijderen onder de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen op onze website vereisen dat de browser die contact opneemt geïdentificeerd wordt na een verandering van pagina's. We gebruiken deze cookies om technische redenen om het voor u eenvoudiger te maken om onze website te gebruiken. Sommige functies op onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van deze cookies. 

Op onze website gebruiken we ook cookies om de surfpatronen van gebruikers te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonlijke gegevens worden gepseudonimiseerd. Daarom kunnen de gegevens niet langer worden toegeschreven aan de gebruikers die de website bezoeken. De gegevens worden niet samen met de andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen. De analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Uit de analyse van de cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod op continue basis optimaliseren. 

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6 (1) f) AVG. Ons legitieme belang is de voortdurende optimalisatie van onze website.

In uw browserinstellingen kunt u de opslag van cookies onder 'Opties/Internetopties' deactiveren, deze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u informeert wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt cookies ook verwijderen wanneer u maar wilt. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen of verwijderen ervan betekent dat u een beperkte presentatie van onze website en beperkte gebruikersbegeleiding hebt.

 

4. Persoonlijke gegevens delen

Als u contact wilt opnemen met een ander ROFIN-bedrijf, zullen wij uw verzoek aan hen doorzenden en zal het ontvangende ROFIN-bedrijf uw gegevens voor deze doeleinden verwerken en opslaan zolang dit nodig is voor het leveren van diensten of mogelijke toekomstige zakelijke contacten. 

Wij werken samen met leveranciers die ons ondersteunen bij het leveren van onze diensten, prestaties en het aanbod op deze website. Deze serviceproviders (agenten) verwerken gegevens namens ons en onder onze controle en voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens aan leveranciers bekendmaken en waar nodig samenwerken voor het leveren van diensten. Uw persoonlijke gegevens kunnen in het bijzonder worden bekendgemaakt aan Coherent Inc.

Mogelijk moeten we volgens de Amerikaanse wet persoonlijke informatie verstrekken aan Amerikaanse autoriteiten. In deze gevallen beperken we de publicatie voor zover dat wettelijk verplicht is. 

We kunnen ook persoonlijke informatie bekendmaken aan de houders van dergelijke rechten, adviseurs en autoriteiten om onze rechten te doen gelden of om onze rechten of de rechten van derden te beschermen. 

 

5. Uw rechten wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt

U hebt bepaalde rechten in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming - met name de AVG en de relevante bepalingen in de toepasselijke wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie: 

 • U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • U hebt het recht om te eisen dat eventuele onjuiste persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd.
 • U hebt het recht om te vragen om verwijdering of om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • U hebt het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde met ingang van kracht voor de toekomst in te trekken.

U hebt het recht om de bovengenoemde rechten tegen ons te doen gelden, bijvoorbeeld door ons op de hoogte te stellen via een van de contactmethoden die wordt vermeld aan het begin van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteit als u een klacht heeft over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld.

 

6. Uw recht om bezwaar aan te tekenen

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie op basis van artikel 6 (1) e) of (1) f) AVG, inclusief profilering op basis van die bepalingen. 

In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij deze overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden of voor het doen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directe marketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EC, kunt u uw recht op bezwaar uitoefenen met behulp van geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 


Website Opzet en uitvoering:

DESIGN:
Schmidt-Ohm + Partner Werbeagentur GmbH
Kajen 10
20459 Hamburg
www.sop-hamburg.de

 

TECHNICAL REALIZATION:
DI Unternehmer
Hopfensack 19,
20457 Hamburg
www.di-unternehmer.com

 

 

Search & Find  
advanced search  
Toolbox